Conferinta de finalizare a proiectului StartActiv Nord Vest

15 Aprilie 2021

Finalizarea proiectului „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Nord Vest – POCU/82/3/7/105758”
Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj Napoca, în calitate de parteneri, anunță finalizarea implementării proiectului ”Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Nord Vest” – POCU/82/3/7/105758.
Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte nr. 82 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, proiectul s-a desfășurat în perioada 16 ianuarie 2018 – 15 aprilie 2021, beneficiind de un buget în valoare de 21.979.143,17 lei, din care 20.095.056,97 lei a fost finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului a fost implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistență și alte servicii suport pentru promovarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale și manageriale ale viitorilor întreprinzători, în scopul înființării de noi întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, contribuind astfel la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în regiunea Nord Vest.

Principalele activități organizate în cadrul proiectului au constat în: cursuri de competențe antreprenoriale – autorizate ANC, competiție de planuri de afaceri, seminarii de specialitate, practică și mentorat, servicii de consultanță și consiliere, implementarea planurilor de afaceri câștigătoare și monitorizarea activității afacerilor nou înființate. La finalul perioadei de implementare, principalele rezultate obținute sunt următoarele:
• 442 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului (260 de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă; 182 de șomeri și inactivi);
• 433 de persoane au beneficiat de formare antreprenorială, dintre care 427 de persoane au obținut certificate de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale recunoscute de ANC;
• 91 de planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis în valoare de maxim 160.506 lei;
• 91 de persoane, administratori ai noilor firme, au beneficiat de stagii de practică; • 88 de întreprinderi nou înfiintate și-au implementat planul de afaceri și au fost funcționale pe o perioadă de minim 18 luni;
• au fost create și menținute 185 de noi locuri de muncă.

Detalii suplimentare despre proiect puteți obține de la ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL
Telefon: 021.210.43.49
Email: startupnordvest@romactiv.ro
Portal proiect: https://nv.start-activ.ro/

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020